Σάββατο, Αύγουστος 18, 2018

ΔΩΡΕΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Οι οικονομικοί πόροι του Προγράμματος προέρχονται από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ ένα σημαντικό μέρος των αναγκών καλύπτονται από την πολύτιμη συμβολή χορηγών δωρητών. Στα χρόνια λειτουργίας του το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ εξασφάλισε σημαντικές δωρεές και χορηγίες για την αγορά εξοπλισμού, την αναμόρφωση των εγκαταστάσεων του, τη λειτουργία των εργαστηρίων εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης και την ανάπτυξη νέων δράσεων και υπηρεσιών.Ιδιαίτερα στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που χαρακτηρίζεται μεταξύ των άλλων και από την συρρίκνωση της κρατικής επιχορήγησης του ΚΕΘΕΑ, η υλική στήριξη από ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς συμβάλλει στα μέγιστα για την επίτευξη του κοινωνικού μας έργου.

Για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ο αριθμός λογαριασμού δωρεών είναι : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 116/296034-62.