Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ από εξαρτημένα άτομα που είχαν σταθερή εργασία και η διατύπωση του αιτήματός τους για θεραπεία χωρίς την αποκοπή τους απο το εργασιακό περιβάλλον, οδήγησε στη δημιουργία της Βραδινής Θεραπευτικής Κοινότητας το 1996.
Η θεραπευτική της πρόταση στοχεύει στην ψυχική απεξάρτηση και στην ενδυνάμωση της λειτουργικότητας των μελών, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη σταθεροποίηση, στην βελτίωση και στην εξέλιξη της εργασιακής τους κατάστασης. Εστιάζει στον εντοπισμό προβλημάτων στις οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις και στην εκμάθηση νέων τρόπων αντιμετώπισής τους, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής. Παράλληλα, ενισχύει τη δημιουργικότητα των μελών μέσα από ομάδες θεάτρου, χορού και μουσικής και παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουν καινούργιους τρόπους ψυχαγωγίας και διασκέδασης, απαλλαγμένους από χρήση ουσιών.
Οι δραστηριότητες της Βραδινής Θεραπευτικής Κοινότητας πραγματοποιούνται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 17:30 έως τις 22:30, λόγω της εργασιακής απασχόλησης των μελών. Το πρόγραμμα διαρκεί  10 - 12 μήνες.